سابقه آموزشی :

 • فوق تخصص پیوند کلیه
  دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۲۰۰۰
 • تخصص ارولوژی
  دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۹۹۸
 • MD (پزشکی عمومی )
  دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۹۹۱

سابقه کاری :

 • عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1380 تا کنون
 • رئیس بخش فعلی اورولوژی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

نظرات بیماران