دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • فوق تخصص اندوارولوژی
    دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 1379
  • تخصص ارولوژي
    دانشگاه علوم پزشکي ايران، 1376
  • MD ( پزشکي عمومي )
    دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، 1372

سابقه کاری :

  • عضو هیئت مدیره موسسه محب

نظرات بیماران