سابقه آموزشی :

  • دوره لاپاراسکوپی
  • متخصص جراحی عمومی
    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 1365
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه جندی شاپور, 1358

سابقه کاری :

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - بازنشسته
  • سابقه جراحی‌های بیماری‌های بدخیم پستان، تیروئید و فتق‌های جداری شکم و اینگوئینال

نظرات بیماران