سابقه آموزشی :

  • فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، پیس میکر
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1385
  • تخصص قلب و عروق
    دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1383
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1377

نظرات بیماران