دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

 • فوق تخصص بیماریهای هماتولوژی - آنکولوژی
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1393
 • تخصص داخلی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1389
 • MD (پزشکی عمومی)
  دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1380

سابقه کاری :

 • عضو انجمن پزشکان آنکولوژیست اروپا
 • عضو انجمن پزشکان هماتولوژی-آنکولوژی ایران
 • حضور و سخنرانی در کنگره تومور بورد جراحی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تا کنون
 • حضور و سخنرانی در کنگره تومور بورد گوارش دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۹۴ تا کنون

نظرات بیماران