دریافت نوبت

محل فعالیت

بیمارستان محب مهر

سابقه آموزشی :

  • فوق تخصص روماتولوژی
    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۰
  • تخصص داخلی
    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۸۱
  • MD (پزشکی عمومی)
    دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۷۵

نظرات بیماران