زمان مطالعه: 2 دقیقه

اگرچه عوامل متعددی می تواند باعث کمردرد صبحگاهی می شود، یکی از شایع ترین آنها الگو غلط خواب در شب است.معمولا در هنگام دراز کشیدن به ستون فقرات خود فکر نمیکنیم. اما حالت خواب میتواند باعث کمردرد صبحگاهی شود. زمانی که دراز میکشید برای پیشگیری از کمردرد این نکات را مدنظر داشته باشید :

  • ستون فقرات را در حالت خنثی نگه دارید

تشک فومی یا فنری مناسبی انتخاب نمائید یا از یک تشک فومی روی تشک فنری خود استفاده کنید. میتوانید از یک بالشت برای خنثی نگه داشتن ستون فقرات خود استفاده کنید.

  • به پشت بخوابید

بهترین حالت، دراز کشیدن به پشت است. این حالت وزن را بطور مساوی در سطح پشتی بدن تقسیم میکند و نقاطی را که بیشتر تحت فشار قرار میگیرند را به حداقل میرساند. دراز کشیدن به پشت ارگان های بدن را در تراز مناسبی قرار میدهد . بدترین حالت برای خواب، دراز کشیدن بر روی شکم است چرا که کمر در حالت غیرخنثی قرار میگیرد.

  • اگر عادت دارید به پهلو بخوابید، هراز چند گاهی پهلو به پهلو شوید

برخی شواهد حاکی از آن است که عادت خوابیدن به یک پهلو خصوصا بر روی تشک نامناسب ممکن است منجر به عدم تناسب و درد عضلانی شود. خوابیدن به یک پهلو قسمتی از بدن شما را ، بین باسن و شانه که وسیعترین قسمت تنه است، معلق نگه میدارد. در این حالت برای تراز بهتر، بالشتی مابین زانوهای خود قرار دهید تا باسن، لگن و ستون فقرات شما را در یک سطح نگه دارد.

  • از یک بالشت استفاده کنید

در هر حالتی که برای خواب انتخاب می کنید، بالشتی زیر سر خود قرار دهید بطوریکه زیر سر و گردن شما باشد ولی شانه تان نباید روی بالشت قرار گیرد. اگر به پشت میخوابید، مطمئن شوید که بالشت فضای خالی بین گردن و تشک شما را پر میکند تا حالت خنثی بدن حفظ شود. اگر به پهلو میخوابید، از بالشت ضخیمتری استفاده کنید که زیر سر و گردن شما قرار گیرد، طوریکه بدن شما حالت خنثی داشته باشد.

  • حالت بدن شما تعیین می کند چه انواعی از کالای خواب می تواند بدن شما را در حالت خنثی نگه دارد

اگر باسن شما از کمرتان پهن تر است، تشک نرمتر میتواند عرض لگن شما را در خود جای داده و ستون فقرات شما را در حالت خنثی نگه دارد . اگر باسن و کمر شما در یک خط نسبتا مستقیم قرار دارد، سطح سفت تر پشتیبانی بهتری را در پی دارد.

مقالات مشابه

راهکارهایی برای داشتن زندگی سالم و عمری طولانی

راهکارهایی برای داشتن زندگی سالم و عمری طولانی

روغن‌های سالم کدامند؟

روغن‌های سالم کدامند؟

آیا جایگزین‌های شکر خوبند؟

آیا جایگزین‌های شکر خوبند؟